• Via de optie Menu  selecteert u het bedrijf
  • Selecteer de optie Gebruikersbeheer. Vervolgens wordt het scherm gebruikersbeheer getoond.
  • Vanuit het scherm gebruikersbeheer kunt u nieuwe gebruikers toevoegen. Selecteer de optie Nieuwe Gebruiker
  • Vul de velden in met de gegevens van de nieuw aan te maken gebruiker en sluit af met te klikken op Bewaar Gebruiker.
  • Selecteer een rol voor de nieuwe medewerker. 


Klik hier voor meer informatie over het toekennen van Twinfield-rollen aan gebruikers. 


Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact op met uw intermediair.