De QR code moet opnieuw ingescand worden. Daarvoor moet u de QR code wel de opnieuw aanvragen. 


U kunt een nieuwe QR code opvragen door uw wachtwoord van het ctrl platform te resetten met de 'Wachtwoord vergeten' functionaliteit.


Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact op met uw intermediair.