Nieuwe functionaliteit(en)


Docflow monitoring

Met de introductie van de monitoring service, notificaties kunnen worden gegenereerd op basis van gecombineerde informatie van meerdere flows. Tot op heden was het alleen mogelijk om de voortgang binnen een Docflow flow te monitoren.

De nieuwe service heeft de mogelijkheid om meta-data (bijvoorbeeld wanneer een flow is aangemaakt, ingevoerde waardes) van meerdere flows te kunnen combineren en op basis van deze gegevens automatisch alerts of taken aan te maken wanneer aan specifieke voorwaarden wordt voldaan.

De eerste implementatie van de monitoring service is the bijhouden of er tijdig een definitieve jaarrekening is aangemaakt na de ondertekening van de Letter of Representation (LOR).


Verbeteringen

  • De gecombineerde weergave voor middelgrote publicatiestukken inclusief controleverklaringen is nu ook beschikbaar voor eerder aangemaakte flows
  • Wanneer de AV Date wordt gezet in publicatiestukken flow wordt de html/pdf opnieuw gegenereerd om de meest recente gegevens weer te geven
  • De AFAS FTP / GET connectors zijn geupdate en geven meer feedback in het Docflow dashboard
  • Diverse verbeteringen op de achtergrond die bijdragen aan een optimale performance en de stabiliteit van het platform
  • Twinfield BTW connector gebruikt nu het BTW nummer uit de xbrl in plaats van het nummer uit Twinfield
  • Fiscale eenheid jaarsuppletie vanuit Twinfield wordt nu ondersteund
  • De LOR flow heeeft een textuele update gekregen voor de invoering van de ondertekeningsdatum
  • Wanneer bedrijfsvariabelen ontbreken bij het openen van Docflow wordt nu een gebruikesvriendelijke foutmelding gegeven.
  • Divisie en kostenplaats kan ingevuld worden in Management