Het is mogelijk om een koppeling te realiseren met Exact Online, zodat BTW aangiften automatisch van Exact worden opgehaald.


Hierbij een instructie hoe u het kunt instellen. 

  1. Open de klant in management en voeg de Exact Online applicatie tegel toe.
  2. Zet een vinkje aan bij "ctrl verwerkt Exact Online XBRL documenten" 
  3. Open Exact Online en Ga naar Administratienaam > Instellingen en klik op het tabblad Elektronische aangifte.
  4. Selecteer in de sectie Opties voor elektronische aangifte  handmatig in de keuzelijst Verzendmethode.


Klantgebruiker

Als u bij punt 2 een vinkje bij ctrl verwerkt Exact Online XBRL documenten" heeft gezet, dan zal de klantgebruiker de onderstaande melding te zien krijgen op zijn dashboard en klikt op verleen toegang.


De BTW kunnen nu via ctrl platform worden ingediend.