Import template

Gebruik bijgesloten template om je data aan te leveren. De template is te openen en te bewerken in Microsoft Excel. Sla de template altijd op als .csv bestand.


De data is ingedeeld in 5 kolommenNumber:    Grootboekrekeningnummer

Name:       Grootboekrekeningnaam

Amount:    Saldo grootboekrekening

Period:      Periode nummer (1 t/m 53)

Year:         Fiscaal jaar


Saldo’s

  • Activa rekeningen verwachten we als positief saldo

  • Passiva rekeningen verwachten we als negatief saldo

  • Omzet rekeningen verwachten we als negatief saldo

  • Kosten rekeningen verwachten we als positief saldo


Winst & Verlies als cumulatieve waarden

Gebruik voor de Winst & verlies rekeningen cumulatieve waarden over het boekjaar. Neem het totale saldo vanaf het begin van het boekjaar.


Een aantal andere handige weetjes

  • Wanneer je voor een periode data importeert, wordt alle bestaande data voor die periode verwijderd. Zorg dus dat alle rekeningen in het bestand zijn opgenomen voor de periode die je wil importeren.

  • Een grootboekrekening kan maar 1 waarde hebben per periode. Als er meerdere waardes voor dezelfde periode in je importbestand staan kan het bestand niet geïmporteerd worden.

  • Je kunt zelf bepalen welke periodes je wil importeren. Je kunt dus voor 1 maand of voor meerdere jaren tegelijk importeren. Perioden hoeven niet aansluitend te zijn.

  • Bewaar je import bestanden op een veilige plek zodat je bij fouten altijd weer terug kunt naar een vorige versie.

  • We raden je aan om periodes die definitief zijn afgesloten in je boekhouding, uit je importsheet te halen voor een snellere verwerking van de data.